Polskie Towarzystwo Tribologiczne


Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław F. Ścieszka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 listopada 2020 r. w wieku 77 lat zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław F. Ścieszka, emerytowany pracownik byłego Instytutu Mechanizacji Górnictwa, obecnie Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Był wieloletnim pracownikiem byłego Wydziału Górniczego (później Wydziału Górnictwa i Geologii, a obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej). W latach 1991-2000 był Kierownikiem Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, a w latach 2000-2009 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Transportu i Tribotechniki w byłym Instytucie Mechanizacji Górnictwa.

Profesor Stanisław Ścieszka urodził się 25.10.1943r. w Krakowie. Studia magisterskie na Politechnice Śląskiej ukończył w roku 1967. W 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1977 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1999.

Działalność naukowa Profesora Stanisława Ścieszki była ukierunkowana głównie na zagadnienia związane ze zjawiskami tarcia, zużycia i smarowania w budowie i eksploatacji maszyn. Za swą działalność naukową i dydaktyczną otrzymał liczne wyróżnienia, w tym Złoty Krzyż Zasługi - 2000, Medal KEN - 2002, Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP - 2004, Odznakę Zasłużony dla Politechniki Śląskiej - 2000. Był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. był członkiem Society of Tribologists and Lubrication Engineers - STLE (USA), członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz pełnił funkcję Prezesa Oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Tribologicznego. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma TriboTest od 1998, Wydawnictwa John Wiley & Sons, Ltd UK, czł. Rady Programowej czasopisma Tribologia od 2004. Był autorem i współautorem pięciu książek i monografii, ponad 160 prac naukowych opublikowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych z dziedziny tribologii oraz budowy i eksploatacji maszyn. Doświadczenia naukowe zdobywał także na uczelniach brytyjskich, południowoafrykańskich, australijskich i amerykańskich. Wypromował pięciu doktorów. Był pomysłodawcą i konstruktorem licznych stanowisk badawczych, z których większość została opatentowana.

Jego pasją były podróże w dalekie zakątki świata, narciarstwo alpejskie i góry. Lubił też o nich ciekawie opowiadać.

Profesor Stanisław Ścieszka był cenionym naukowcem oraz znakomitym wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, bardzo życzliwym i lubianym nauczycielem, zawsze gotowym do pomocy i wsparcia merytorycznego, a przede wszystkim dobrym człowiekiem. Cieszył się dużym autorytetem wśród współpracowników i nigdy nie odmawiał pomocy.

 

2020-11-25 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.