Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Władze

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Prezes:
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp; jsep@prz.edu.pl

Wiceprezes:
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk; mwasilcz@pg.gda.pl

Wiceprezes:
prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba; wojciech.wieleba@pwr.wroc.pl

Skarbnik:
dr hab. inż. Lidia Gałda, prof. nzw.; lgktmiop@prz.edu.pl

Sekretarz:
dr hab. inż. Andrzej Dzierwa, prof. nzw.; adzierwa@prz.edu.pl

Członek Zarządu:
dr hab. inż. Monika Madej, prof. nzw.; mmadej@tu.kielce.pl

Członek Zarządu:
dr hab. inż. Remigiusz Michalczewski;
remigiusz.michalczewski@itee.lukasiewicz.gov.pl

Członek Zarządu:
dr hab. inż. Sławomir Zimowski, prof. nzw.; zimowski@agh.edu.pl

 

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski; jerzy.napiorkowski@uwm.edu.pl

Członek:
dr inż. Jacek Przepiórka; jacek.przepiorka@uthrad.pl

Członek:
dr inż. Anita Ptak; anita.ptak@pwr.edu.pl

 

Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Przewodniczący:
dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. nzw.; jkrawcz@agh.edu.pl

Członek:
dr hab. inż. Henryk Bąkowski, prof. nzw.; Henryk.Bakowski@polsl.pl

Członek:
dr hab. inż. Marcin Kot, prof. nzw.; kotmarc@agh.edu.pl

Członek:
dr inż. Tadeusz Leśniewski; tadeusz.lesniewski@pwr.edu.pl

Członek:
dr hab. inż.  Witold Piekoszewski, prof. nzw.; witold.piekoszewski@gmail.com

Członek:
dr hab. inż. Przemysław Tyczewski; przemyslaw.tyczewski@put.poznan.pl

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.