Polskie Towarzystwo Tribologiczne

O nas

Polskie Towarzystwo Tribologiczne

KRS: 0000037368
RSt: 985
Adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55

Rok założenia: 1991. Siedziba: Warszawa. Oddziały: Śląski. Zadania: integracja środowiska, stworzenie możliwości spotykania się i wymiany myśli, reprezentacja środowiska w kraju i za granicą. Struktura organizacyjna:  Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Oddziały i Sekcje, Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału. Liczba członków: 56 osób - 1991 r., 119 osób - 2003 r., 160 osób - 2007 r., 190 osób - 2014 r., 234 osoby - 2015 r. Prezesi: Stanisław Pytko (1991-2006), Marian Szczerek (2006-obecnie). Sekretarze: Andrzej Kulczycki (1991-2002), Jerzy Korycki (2002-2014), Remigiusz Michalczewski (2014-obecnie).

Charakterystyka działałności:  Polskie Towarzystwo Tribologiczne powstało z inicjatywy Pokomitetu Tribologii NOT, którego przewodniczącym był prof. Andrzej Wachal, przy ścisłym współdziałaniu z Sekcją Tribologii PAN, pod przewodnictwem prof. Stanisława Pytko, jako przeciwdziałanie dezintegracji środowiska i zamieraniu działalności. Jak to określił podczas I Walnego Zjazdu prof. Bolesław Wojciechowicz: „Początki istnienia Towarzystwa wywodzą się z Komitetu Techniki Smarowniczej przy NOT, zorganizowanego przez prof. Stefana Ziembę ”. W skład Komitetu Założycielskiego wchodziło: 40 profesorów, docentów - specjalistów z dziedziny tribologii, zaliczonych w poczet założycieli PTT. Statut i zadania statutowe: „§ 9: Integracja zespołów naukowych i technicznych zajmujących się tribologią i działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, rozwój teorii, praktyki oraz organizacji i zarządzania tribologii oraz zbliżonych dziedzinach technicznych, popieranie, poszerzanie rozwoju i upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej, finansowej i menedżerskiej w środowisku osób związanych z problematyką tribologii” wg statutu (1991-2001) i „§ 9: Integracja osób, zespołów naukowych i technicznych zajmujących się tribologią; rozwój teorii, praktyki oraz organizacji i zarządzania tribologii oraz zbliżonych dziedzin techniki; popieranie, poszerzanie rozwoju i upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej, finansowej i menedżerskiej w środowisku osób związanych z problematyką tribologii” wg statutu (2001-obecnie).

Przedmiotem zainteresowania Towarzystwa są następujące dziedziny nauki: teoria i praktyka konstrukcji i eksploatacji warstw wierzchnich, mediów smarujących i węzłów tarcia pracujących w warunkach tarcia i zużycia, m. in. tocznego i/lub ślizgowego, w kontrolowanej atmosferze lub w próżni. Zakres skali od nanotribologii do makro: łożysk, kół zębatych, przegubów maszyn i stawów człowieka itp.

Formy działalności: Upowszechnianie nauki: seminaria, Szkoła Tribologiczna (corocznie), konferencje. Współpraca: PTT jest członkiem założycielem International Tribology Council. Wydawnictwa ciągłe: czasopismo „Tribologia” w wersji drukowanej oraz w wersji internetowej: www.t.tribologia.eu

 

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.