Polskie Towarzystwo Tribologiczne


Waldemar Tuszyński (1966-2023†)

Z wielkim smutkiem informujemy, że odszedł od nas Waldemar Tuszyński, Profesor Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji, członek Rady Naukowej czasopisma TRIBOLOGIA, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Profesor Waldemar Tuszyński był wybitnym naukowcem, o uznanym w skali międzynarodowej dorobku naukowym i technicznym w obszarze badania zjawisk tarcia i procesów zużywania oraz
w obszarze metodologii badań właściwości tribologicznych. Był autorem i współautorem ponad 120. publikacji, kilku monografii oraz kilkudziesięciu referatów, w tym prezentowanych na Światowych Kongresach Tribologicznych. Pełnił funkcję recenzenta i członka komisji kwalifikacyjnych
w postępowaniach o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego. Był recenzentem licznych wiodących na świecie czasopism naukowych oraz krajowych i międzynarodowych projektów pozyskiwanych na drodze konkursowej.

Przez całe życie zawodowe związany był z Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji; w tym czasie uzyskał stopnie doktora (1999) i doktora habilitowanego (2013). Od 10. lat był zatrudniony na stanowisku profesora. Pełnił kolejno funkcje kierownika Laboratorium Badań Tribologicznych, kierownika Zakładu Tribologii, a ostatnio Dyrektora Centrum Tribologii. Kierował licznymi projektami naukowymi krajowymi i UE.

Był jednym z kluczowych twórców aparatury naukowej I testowej do badań tribologicznych, wdrożonej we wszystkich krajowych instytutach i uczelniach technicznych oraz licznych laboratoriach przemysłowych, a także wyeksportowanej do kilkunastu krajów świata. Jego działalność znacząco przyczyniła się do uzyskania przez Instytut wiodącej w Polsce pozycji w obszarze tribologii
i tribotechniki. Był laureatem licznych nagród, wyróżnień I odznaczeń, w tym kilkunastu złotych medali na światowych wystawach innowacji technicznych.

Odszedł od nas jeden z najwybitniejszych polskich tribologów.

Cześć Jego pamięci.

Zarząd PTT oraz Redakcja TRIBOLOGII

2023-04-12 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.