Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Aktualności

XLI Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna, 5-8 września 2023 roku, Łańcut

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XLI Ogólnopolskiej Konferencji Tribologicznej pod tradycyjną nazwą "Jesienna Szkoła Tribologiczna", która odbędzie się w dniach 5-8 września 2023 roku w malowniczym Łańcucie.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz ważne terminy znajdą Państwo w załączonym komunikacie nr 1 oraz na stronie:

https://tribologia2023.prz.edu.pl/

 

Zarząd PTT

2023-05-10 | Remigiusz Michalczewski

Wspólne posiedzenie Sekcji Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk i Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego – 21.04.2023

W dniu 21.04.2023 r. Politechnika Rzeszowska była gospodarzem wspólnego posiedzenia Sekcji Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz zaproszonych gości. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej a tematem przewodnim forum dyskusyjnego były zagadnienia związane z przyszłością tribologii. Spotkanie poprowadził prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego prof. Jarosław Sęp. Spotkanie koncentrowało się na omówieniu stanu obecnego a także najnowszych trendów i prognoz dotyczących rozwoju tej dziedziny nauki. Wskazano kilka obszarów, które powinny odgrywać istotną rolę w kolejnych latach:

  • Rozwój technologii bezobsługowych systemów tribologicznych – wraz z postępem technologicznym i rosnącą automatyzacją, zapotrzebowanie na systemy tribologiczne, które wymagają minimalnej lub w ogóle żadnej obsługi, będzie rosło.
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniach tribologicznych – dzięki coraz bardziej zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego, możliwe będzie przewidywanie zachowań systemów tribologicznych i optymalizacja ich działania. Sztuczna inteligencja może być również wykorzystana w projektowaniu nowych materiałów o lepszych właściwościach tribologicznych.
  • Cyfryzacja, inteligentna infrastruktura – możliwości wykorzystania systemów tribologicznych w inteligentnych systemach monitorowania, diagnozowania i utrzymania maszyn co ma znaczący wpływ na zwiększenie efektywności, zmniejszenie kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa. 
  • Aspekty środowiskowe –materiały o lepszych właściwościach tribologicznych mogące przyczyniać się do redukcji zużycia energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych czy też do wydłużenia ich żywotności a przez to zmniejszenia ilości odpadów.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że tribologia odgrywa i będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w przyszłych technologiach, a rozwój tej dziedziny nauki będzie kluczowy dla zwiększenia efektywności, poprawy jakości i zrównoważonego rozwoju.

 

Zarząd PTT

2023-05-08 | Remigiusz Michalczewski

Waldemar Tuszyński (1966-2023†)

Z wielkim smutkiem informujemy, że odszedł od nas Waldemar Tuszyński, Profesor Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji, członek Rady Naukowej czasopisma TRIBOLOGIA, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Profesor Waldemar Tuszyński był wybitnym naukowcem, o uznanym w skali międzynarodowej dorobku naukowym i technicznym w obszarze badania zjawisk tarcia i procesów zużywania oraz
w obszarze metodologii badań właściwości tribologicznych. Był autorem i współautorem ponad 120. publikacji, kilku monografii oraz kilkudziesięciu referatów, w tym prezentowanych na Światowych Kongresach Tribologicznych. Pełnił funkcję recenzenta i członka komisji kwalifikacyjnych
w postępowaniach o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego. Był recenzentem licznych wiodących na świecie czasopism naukowych oraz krajowych i międzynarodowych projektów pozyskiwanych na drodze konkursowej.

Przez całe życie zawodowe związany był z Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji; w tym czasie uzyskał stopnie doktora (1999) i doktora habilitowanego (2013). Od 10. lat był zatrudniony na stanowisku profesora. Pełnił kolejno funkcje kierownika Laboratorium Badań Tribologicznych, kierownika Zakładu Tribologii, a ostatnio Dyrektora Centrum Tribologii. Kierował licznymi projektami naukowymi krajowymi i UE.

Był jednym z kluczowych twórców aparatury naukowej I testowej do badań tribologicznych, wdrożonej we wszystkich krajowych instytutach i uczelniach technicznych oraz licznych laboratoriach przemysłowych, a także wyeksportowanej do kilkunastu krajów świata. Jego działalność znacząco przyczyniła się do uzyskania przez Instytut wiodącej w Polsce pozycji w obszarze tribologii
i tribotechniki. Był laureatem licznych nagród, wyróżnień I odznaczeń, w tym kilkunastu złotych medali na światowych wystawach innowacji technicznych.

Odszedł od nas jeden z najwybitniejszych polskich tribologów.

Cześć Jego pamięci.

Zarząd PTT oraz Redakcja TRIBOLOGII

2023-04-12 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.