Polskie Towarzystwo Tribologiczne


Wspólne posiedzenie Sekcji Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk i Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego – 21.04.2023

W dniu 21.04.2023 r. Politechnika Rzeszowska była gospodarzem wspólnego posiedzenia Sekcji Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz zaproszonych gości. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej a tematem przewodnim forum dyskusyjnego były zagadnienia związane z przyszłością tribologii. Spotkanie poprowadził prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego prof. Jarosław Sęp. Spotkanie koncentrowało się na omówieniu stanu obecnego a także najnowszych trendów i prognoz dotyczących rozwoju tej dziedziny nauki. Wskazano kilka obszarów, które powinny odgrywać istotną rolę w kolejnych latach:

  • Rozwój technologii bezobsługowych systemów tribologicznych – wraz z postępem technologicznym i rosnącą automatyzacją, zapotrzebowanie na systemy tribologiczne, które wymagają minimalnej lub w ogóle żadnej obsługi, będzie rosło.
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniach tribologicznych – dzięki coraz bardziej zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego, możliwe będzie przewidywanie zachowań systemów tribologicznych i optymalizacja ich działania. Sztuczna inteligencja może być również wykorzystana w projektowaniu nowych materiałów o lepszych właściwościach tribologicznych.
  • Cyfryzacja, inteligentna infrastruktura – możliwości wykorzystania systemów tribologicznych w inteligentnych systemach monitorowania, diagnozowania i utrzymania maszyn co ma znaczący wpływ na zwiększenie efektywności, zmniejszenie kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa. 
  • Aspekty środowiskowe –materiały o lepszych właściwościach tribologicznych mogące przyczyniać się do redukcji zużycia energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych czy też do wydłużenia ich żywotności a przez to zmniejszenia ilości odpadów.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że tribologia odgrywa i będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w przyszłych technologiach, a rozwój tej dziedziny nauki będzie kluczowy dla zwiększenia efektywności, poprawy jakości i zrównoważonego rozwoju.

 

Zarząd PTT

2023-05-08 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.