Who Is Who Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski

Who Is WhoEnglish version


Prof.zw.dr hab.inż.mgr.mat.
Krzysztof Wierzcholski
ur.18.03.1939,Żnin

Informacja o całokształcie działalności naukowej, dydaktycznej zawodowo-organizacyjnej
Stopnie naukowe i zawodoweWho is Who: Prof.zw.dr hab.inż.mgr.mat.KRZYSZTOF WIERZCHOLSKI
Prof.zw.dr hab.inż.mgr.mat.
KRZYSZTOF WIERZCHOLSKI
ur.18.03.1939,Żnin
StopieńRok uzyskaniaNazwa Uczelni
Mgr inż.1961Politechnika Poznańska
Mgr.matematyki1967UAM Poznań
Dr nauk technicznych1970Politechnika Poznańska
Visiting Professor1979RWTH Aachen
Dr hab. nauk technicznych1983AGH Kraków
Profesor nauk technicznych1989Main Qualifying Board in Warszawa
Visiting Professor1992University Hannover
Visiting Professor1997Tech.Univ.Essen

Przebieg pracy zawodowej

Okres pracyZakład pracy,UczelniaZajmowane stanowisko
1961-1966Przedsiębiorstwo Bud. Ter. w Poznaniuinżynier
1967-1970Politechnika PoznańskaAsystent w Katedrze Matematyki
1970-1974Politechnika Świętokrzyska w KielcachAdiunkt w Katedrze Matematyki
1974-1979Politechnika LubelskaDocent kontrakt.Katedra Matematyki
1979-1981RWTH AachenVisiting Professor
1981-1985Politechnika LubelskaWykładowca.Katedra Matematyki
1985-1989Politechnika SzczecińskaDocent habil.Katedra Mechaniki
1989-1992Politechnika SzczecińskaProfesor Katedra Techniki Cieplnej
1992-1995University HannoverVisiting Professor
1995-1997Politechnika SzczecińskaProfesor zwycz. Katedra Techniki Cieplnej
1997-1999Technical University EssenVisiting Professor
1999-2000Politechnika SzczecińskaProfesor zwyczajny Katedra Techniki Cieplnej
2000-2008Akademia Morska w GdyniProfesor zwyczajny Katedra Podstaw Techniki
2003-2008Politechnika GdańskaProfesor zwyczajny Katedra Mechaniki. Wydział Oceanotechniki. i Okrętownictwa

Zestawienie dorobku naukowego

Rodzaj osiągnięcia naukowegoIlość 
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej30
Artykuły w pozostałych czasopismach recenzowanych344
Inne publikacje naukowe30
Monografie i książki naukowe23
Podręczniki i skrypty4
Razem431
Pełna lista publikacji (pdf 550710 B)

Monografie i książki naukowe

 1. Computer solutions of the ordinary n-order differential equation.Monograph Warsaw COPAN, Computation Centre Polish Academy of Sciences,Issue 114,1973,pp.1-40
 2. On some n -order recurrence. O pewnej rekurencji n-tego rzędu.Monografia (in Polish)..State Scientific Publishing House Polish Acad.of Science.(PWN),1975,pp.1-125
 3. About the system of solutions of the difference equation Monograph (in Polish).O pewnym ukladzie rozwiazan równania rekurencyjnego. Monograph. Technical University Press, Lublin,1977,pp.1-125
 4. Hydromagnetic,non-isothermic lubricant flow in journal bearing including the lubricant inertia forces and variable oil viscosity.. Monograph.(in Polish).. Monografia. Tech.Univ.Press Lublin,ser.A,Nr.1,1978,pp.1-218
 5. Pytko Stanislaw,Ziemba Stefan,Wierzcholski* Krzysztof: Contact Mechanics Problems.(in Polish) Monograph.Problemy wytrzymałości kontaktowej.Participation of the Author* is 25%.Monografia.Warszawa PWN 1982,pp.1-203
 6. Analysis of the lubricant flow in the deformable bearing gap. (in Polish). Monograph. Analiza przeplywu lepkiego czynnika smarującego w odkształcalnych szczelinach łożysk ślizgowych.Praca habilitacyjna. Technical University Press. Lublin 1982, Serie A, Nr.10 pp.1-182
 7. Wierzcholski* Krzysztof, Janiszewski Ryszard:The problems of magnetoelasticity and magnetohydrodynamics. Monograph. (in Polish)..Participation of the Author* is 50%. Technical University Press Lublin, Series A, No.27,1983, pp.1-97
 8. Discrete functions. Lecture. (in Polish). Dyskretne funkcje specjalne. Skrypt. Technical University Press Szczecin, 1988, pp.1 - 194
 9. Theory of slide bearing lubrication. Monograph. (in Polish). Teoria smarowania łożysk ślizgowych. Monografia.. Technical University Press of Szczecin, ISSN 0209-1151, Nr.392, 1989, pp.1 – 492
 10. Mathematical methods in hydrodynamic theory of lubrication (in English.).Tech.Univ.Press Szczecin,Monograph.,Nr.511, ISSN0209-1151,1993,pp.1-226,
 11. Wierzcholski* Krzysztof,Miszczak A.,Kostencki P.,Nowowiejski R.:Elements of slide bearing calculations.Lectures.(in Polish).Elementy obliczania łożysk ślizgowych. Participation of the Author* is 67%, Agricultural University of Press, Szczecin 1994, pp.1-186
 12. Slide Bearings Lubrication.Monograph.(in Russian).International Foundation of Kragelsky, ISBN 5-85343-007-6, Moskva MFK, 1994/1995
 13. Non Conventional Lubrication Theory Theory of Slide Bearing.(in Polish) Participation of the Author* is 95%.Technical University Press of Szczecin ISBN 83-86359-13-7,Nr.524,1995/1996,pp.1-450
 14. Bio and slide bearings: their lubrication by non-Newtonian fluids and application in non conventional systems. Vol.I : Principles of human joint lubrication with non-Newtonian liquids for deformable bone and cartilage in magnetic field. Monograph (pp.1-162), Foundation for the Development of Gdynia Maritime University, ISBN 83-87438-44-8, Gdańsk 2005
 15. Wierzcholski Krzysztof, Miszczak Andrzej: Non-stationary model of human joint lubrication for deformed cartilage In magnetic field and computer aide optimization during tissue cultivation in bioreactor.(In Polish) Vol.I :Model of conjugated fields for synovial liquids and deformed bones, cartilages, in magnetic fields.(in polish). Monograph (pp.1-176), Foundation for the Development of Gdynia Maritime University, ISBN 83-87438-49-9, Gdynia 2005
 16. Wierzcholski Krzysztof, Miszczak Andrzej: Non-stationary model of human joint lubrication for deformed cartilage in magnetic field and computer aide optimization during tissue cultivation in bioreactor.(In Polish) Vol.II :Analytical and numerical determination of pressure,capacity and friction forces in deformable human joint gap (in polish). Monograph (pp.1-151), Foundation for the Development of Gdynia Maritime University, ISBN 83-87438-89-8, Gdynia 2006
 17. Bio and slide bearings: their lubrication by non-Newtonian fluids and application in non conventional systems. Vol.I I: The theory of human joint unsteady lubrication. Monograph (pp.1-172), Published by Krzysztof Wierzcholski,Gdansk University of Technology, ISBN 83-923367-0-4, Gdańsk 2006
 18. Bio and slide bearings: their lubrication by non-Newtonian fluids and application in non conventional systems. Vol.I second edition: Principles of human joint lubrication with non-Newtonian liquids for deformable bone and cartilage in magnetic field. Monograph (pp.1-164), Published by Krzysztof Wierzcholski,Gdansk University of Technology, ISBN 83-923367-2-0, Gdańsk 2006
 19. Wierzcholski Krzysztof: Bio and slide bearings: their lubrication by non-Newtonian fluids and application in non conventional systems. Vol.III: Tribology process for chondrocytes,human joint and micro-bearing ,Monograph (pp.1-129), Published by Krzysztof Wierzcholski,Gdansk University of Technology, ISBN 83-923367-0-4, Gdańsk 2006-2007
 20. Wierzcholski Krzysztof, Miszczak Andrzej: Non-stationary model sof human joint lubrication for deformed cartilage in magnetic field and computer aide optimization during tissue cultivation in bioreactor.(in Polish) Vol.III : The elements of micro and nano tribology in the aspect of flow of biological liquids within boundary layer (in polish) Elementy mikro- i nano-tribologii w aspekcie przepływów cieczy biologicznych w warstwie przyściennej, Monograph, Foundation for the Development of Gdynia Maritime University, ISBN 978-83-61054-08-5., Gdynia 2007

Granty zagraniczne

 1. Wierzcholski Krzysztof (kierownik projektu): GRANT (Deutsche Luft und Raumfahrt) Bonn DLR -198-96 współpracy z zagranicą i integracji Europejskiej 1998-2000 (kierownik grantu) Computer optimization of slide bearing parameter
 2. Wierzcholski Krzysztof (kierownik projektu): GRANT UNII EU. GROWTH 2001- 2003 NAS.Computer aided optimization of newly developed bioreactor for tissue –engineering G5RD-CT-2000-00282
 3. Wierzcholski Krzysztof (kierownik projektu): GRANT DLR 2002-2004(Deutsche Luft und Raumfahrt) Bonn –Berlin :Optimierung nicht Newtonscher Flüssigkeiten mit biologischen Eigenschaften aufgrund der Analogien zwischen den Strömungen des Schmiermittels im Reibkontakt in Lagern und in der Umgebung menschlicher Gelenke DLR-2002-00011
 4. Wierzcholski Krzysztof –GRANT UNI EU-coordinator Transfer of knowledge 2005-2008 : Bio and Slide Bearings,their Lubrication by Non-Newtonian Oils and Applications in Non-Conventional Systems, MTKD-CT-2004-517226-

Granty krajowe

 1. Wierzcholski Krzysztof kierownik projektu): Nowe metody obliczeń sił nośnych łożysk ślizgowych smarowanych czynnikami o własnościach nienewtonowskich. MEN DN9-T103378/90-2 finansowany w 1991-1993 r.
 2. Wierzcholski Krzysztof (kierownik projektu): Analiza magnetohydrodynamicznego tarcia płynnego w szczelinach łożysk ślizgowych. Projekt badawczy KBN nr 3.0538.91.01 finansowany w latach 1991-1994.
 3. Wierzcholski Krzysztof (kierownik projektu): Analiza teoretyczno doświadczalna wyznaczania własności materiałowych nie-newtonowskich czynników smarujących. KBN 1997-2000, 8-T0B00913
 4. Wierzcholski Krzysztof (główny wykonawca):Problemy smarowania stawów człowieka nienewtonowskimi cieczami synowialnymi. KBN 1999-2001, 8-T11E-021-17
 5. Wierzcholski Krzysztof (kierownik projektu):Doświadczalno teoretyczne badania termodynamicznych i magnetycznych własności materiałów łożyskowych w problemach wyznaczania parametrów eksploatacyjnych poprzecznych łożysk ślizgowych 2001-2004 GRANT KBN –8-T10B-061-21
 6. Wierzcholski Krzysztof (główny wykonawca )grantu (2003-2006) Modele niestacjonarnego smarowania stawów człowieka z odkształcalną chrząstką w polu magnetycznym przy wspomaganej komputerowo optymalizacji hodowli tkanek kostnych w bioreaktorze, KBN 4 T-11 E 030-25
 7. Wierzcholski Krzysztof (Project manager) (2009-2012). Non- conventional lubrication of slide micro bearings. Niekonwencjonalne smarowanie mikro- łożysk ślizgowych 3475/B/T02/2009/36

Rozwój kadry naukowej

 • 5-zakończonych przewodów doktorskich,
 • 5 recenzji rozpraw doktorskich,
 • 2 recenzje rozpraw habilitacyjnych

  Czynna współpraca z uczelniami i instytucjami europejskimi

  1. Research Centre Institute of Biological Boundary Layers in Karlsruhe (Germany)
  2. Central Institute of Biomaterial of Ulm University (Germany)
  3. National Academy of Sciences of Belarus, chizhik_sa@tut.by, Tel.375-172841060, 2842137
  4. University of Applied Science Giessen-Friedberg (Germany),
  5. Tallinn Technical University (Estonia)
  6. Technische Akademie Esslingen, Postfach 1265, D-73748 Ostfildern, Prof.-Dr.Ing. Wilfried J. Bartz (Germany) 7.Technical University 614013 Perm, Korolev Street 12-7,Russia, nyashin@theormech.ostu.ac.ru
  7. University GH Essen, 45117 Essen, Konstruktionstechnik und Kolbenmaschinen, Schützenbahn 70 (Germany)
  8. ETH Technische Hochschule Zürich,Swiss Federal Institute of Technology Zurich,CH-8092 Zürich, Rämistrasse101,
  9. Technical University Monachium,Lehrstuhl Maschinenelemente, 85747 München,Bolzmanstrasse 15, (Germany)
  10. University Hannover, Institut für Mechanik, Appelstrasse 11(Germany)
  11. Universität der Bundeswehr Hamburg,2000 Hamburg, Fachbereich Maschinenbau,Holstenhofweg 85, (Germany)
  12. Graz Uni. of Tech., Computational Biomechanics, A 8010 Graz, Prof.G.Holzapfel Schiesstattgasse 14-B, Austria
  13. Institut für Reibungstechnik und Maschinenkinetik,Technische Universität Clausthal,38678 Clausthal,Leibnizstr.32.
  14. Klinik u. Poliklinik für Orthopädie und Sportorthopädie der Technischen, Universität München, Abteilung Biomechanik ,Klinik u. Poliklinik für Orthopädie u. Sportorthopädie am Klinikum Rechts der Isar der TU München Ismaninger Str. 22, D-81675 München, Prof. Dr. Reiner Gradinger, Dr. Rainer Burgkart, r.burgkart@lrz.tum.de
  15. Universität Karlsruhe, Zentralinstitut für Mechanik Kaiserstrasse 12 D 76128 Karlsruhe Prof.Dr.-Ing.Oertel, oertel@isl.mach.uni-karlsruhe.de tel.7216082369
  16. Klinika Ortopedii i Traumatologii w Sosnowcu, (Akademia Medyczna w Zabrzu, Wydział Lekarski), 41200-209 Sosnowiec, Plac Medyków 1, Prof. zw. dr hab. med. Tadeusz Gażdzik, Tel.3682029-3682000 mobile: 0602633902

  Działalność organizacyjna

 • członkostwo w Komitecie PAN członek Zespołu Inżynierii Powierzchni KBNPAN,
 • Research Board of Advisors(Naukowy doradca Komitetu) of American Biographical Institute in 1999 (Amerykańskiego Instytutu Biograficznego w 1999),
 • Active Member of the New York Academy in 1998 (Czynny członek Nowojorskiej Akademii Nauk w 1998),
 • Active Member of the New York Academy in 1999 (Czynny członek Nowojorskiej Akademii Nauk w 1999),
 • członek zwyczajny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego od 1997 roku,
 • członek zwyczajny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego od 1996 roku,
 • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego od 1998,
 • członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1996,
 • członek Zachodniopomorskiego Zespołu Środowiskowego Sekcji Eksploatacji Maszyn PAN
 • Member of the European Science Society of Powertrain and Transport Kones Poland, Brussels, 1.12.2004
 • Członek Sekcji Mechanika T07A,XIX Konkursu Projektóe Badawczych KBN
 • Członek Sekcji Biomechanika Polska Akademia Nauk,Komitet Mechaniki,Warszawa 1999
 • Członek Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk 1991-1993

  Cytowania
  Około 300 cytowań prac naukowych w tym:

  • 5 cytowań w Review of Applied Mechanics.: vol.43, Nr.8, Aug.1990, 8A 782; vol.45, Nr.3, Part.1 March 1992, 3A669; vol.39, Nr.12, Dec.1986, 12J642.
  • 10 Cytowań w Dokumentation Rheologie ISSN BAM Deutschland u.a: 1978, Nr.44 s.540, s.536-537; 1980, Nr.46, s.730, s.723; 1981, Nr.47, s.695; 1982, Nr.48, s.790; 1983, Nr.49, s.958; 1984, Nr. 50, s. 788 (84-4920); 1985/86, Nr.51, s.780, s.787 (85-4848, 85-4890, 85-4892).
  • 10 Zitierungen in ehemaligen sovietischen Ref. Zur.Mech. Svod. Band, u.a.: L.A. Fajtelson (96691, 1985), Ju. S. Skenev (3W27, 1981), W. A. Naletov (10B758, 1981), G. B. Frojsteter (6G184, 1985), S.J. Sergeev (7B145, 1980).

  Główne osiągnięcia badawcze

  1. Analityczno-numeryczne wyznaczanie parametrów przepływu nie-newtonowskiej cieczy smarującej, ciśnienia i sił tarcia w hydrodynamicznych łożyskach ślizgowych o dowolnych krzywoliniowych, ortogonalnych kształtach czopów i szczelin
  2. Analityczno-numeryczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych łożysk ślizgowych smarowanych ferro-cieczą o własnościach magnetycznych z uwzględnieniem elektromechanicznych pól sprzężonych oraz zmiennej losowej,
  3. Analityczno-numeryczne wyznaczanie parametrów przepływu nie-newtonowskiej cieczy synowialnej, ciśnienia i sił tarcia w stawach człowieka o dowolnych krzywoliniowych, ortogonalnych kształtach czopów i szczelin,
  4. Parametry eksploatacyjne inteligentnych mikro-łożysk z pamięcią
  5. Symulacja pamięci i wpływu kodu genetycznego na procesy zachodzące podczas smarowania stawów człowieka,
  6. Wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych mikro i nano-łożysk występujących w mikro-mechanizmach,
  7. Matematyczny opis procesów tribologicznych występujących przy opływie żywych komórek super cienkimi warstwami płynów biologicznych w bioreaktorach
  8. Nowe metody matematyczne całkowania układów równań różniczkowych cząstkowych,nieliniowych drugiego rzędu występujących w problemach przepływów cieczy nie-newtonowskiej w cienkich warstwach granicznych

  Główne obecne prace badawcze

  KrzysztofWierzcholski-JCwanek_EXPERIMENT1.pdf 4.0 MB – EXPERPERIMENT 1: MEASUREMENTS OF BIOMATERIAL TISSUE SURFACE PROPERTIES

  KrzysztofWierzcholski-BurhardZiegler_EXPERIMENT2.pdf 2.1 MB – EXPERIMENT 2: MEASUREMENTS OF FRICTION FORCES,FRICTION COEFFICIENT AND WEAR IN JOURNAL BEARING USING ACOUSTIC EMISSION METHODS

  AndrzejMiszczak-KrzysztofWierzcholski_EXPERIMENT3.pdf 583.7 kB – EXPERIMENT 3: DYNAMIC VISCOSITY AND LUBRICITY MEASUREMENTS OF FERROOIL

  KrzysztofWierzcholski-BurhardZiegler_EXPERIMENT4.pdf 1.5 MB – EXPERIMENT 4: A NEW TEST STAND CONSTRUCTION FOR FRICTION FORCES MEASUREMENTS IN SLIDE BEARING USING THE ACOUSTIC EMISSION METHOD


 • All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone