ContactsPolskie Towarzystwo Tribologiczne
03-301 Warszawa PL
ul. : Jagiellońska 55
Tel: +48 (22)5100 214
Fax: +48 (22)5100 220

E-mail: prezes @ tribologia.org
E-mail: skarbnik @ tribologia.org
E-mail: sekretarz @ tribologia.org


Rada programowaprof. zw. dr hab. inż. Ryszard Czarny,
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Janecki,
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Pytko,
prof. zw. dr hab. inż. Jan Senatorski,
prof. zw. dr hab. inż. Marian, Szczerek,
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski


Redaktordr Jerzy Korycki : E-mail: sekretarz @ tribologia.org

  • Editorial
    PTT Bulletin welcomes ideas for news, articles and application stories as well as information about new products, company developments and conferences. We like to hear from industry as well as research centres both in Europe and elsewhere.

  • Kolegium
    PTT oczekuje materiałów do Biuletynu dotyczących osiągnięć członków PTT, jak obrony prac doktorskich, habilitacyjnych, nowych pomysłów i informacji o produktach, osiągnięciach instytutucji, konferencjach. Oczekujemy tak wiadmości z przemysłu jak i z ośrodków badawczych.

  • All rights reserved
    © Wszystkie prawa zastrzeżone