Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Aktualności

PROFESOR STANISŁAW PYTKO (1929-2018)

Odszedł Profesor Stanisław Pytko. Był wybitnym uczonym, jednym z liderów polskiej tribologii. Punktem startowym rozwoju tej nauki o tarciu, zużyciu i smarowaniu w Polsce była Szkoła Tribologiczna na Kalatówkach w roku 1967, której uczestnikiem był Stanisław Pytko, zostając tym samym jednym z założycieli nowej subdyscypliny naukowej.

Zmarły Profesor działał aktywnie w wielu instytucjach, był członkiem licznych gremiów, rad, komisji, towarzystw. Za najważniejsze w tym obszarze należy uznać Jego współudział w powołaniu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, w którym był Honorowym Prezesem, oraz przewodniczenie pracom Rady Programowej dwumiesięcznika Tribologia, który jest głównym periodykiem w tej dziedzinie.

Profesor Stanisław Pytko zyskał wielkie uznanie międzynarodowe, czego wyrazem były doktoraty honoris causa (profesury honorowe) zagranicznych uczelni, ale przede wszystkim przyznanie przez Międzynarodową Radę Tribologii w roku 1995 Złotego Medalu Tribologii, odznaczenia porównywanego w swojej dziedzinie do Nagrody Nobla. Na tablicy honorowej w siedzibie Instytucji Inżynierów Mechaników w Londynie jedyne polskie imię to Stanisław Pytko.

Profesor Pytko, przy całym swoim znaczeniu i honorach, był człowiekiem skromnym, życzliwym i zawsze skłonnym do pomocy. I takim będziemy Go pamiętać.

 

2018-04-16 | Remigiusz Michalczewski

XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna, 10-13 września 2018 roku w Rynie

Szanowni Państwo, 

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji Tribologicznej pod tradycyjną nazwą Jesienna Szkoła Tribologiczna. Konferencja odbędzie się w dniach 10-13 września 2018 roku w Rynie.

Adres strony internetowej konferencji: www.uwm.edu.pl/wnt/jst2018

Zarząd PTT

 

2017-12-30 | Remigiusz Michalczewski

VII Krajowa Konferencja NOWE MATERIAŁY – NOWE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM I MASZYNOWYM, 10–14 czerwca 2018 roku, Szczecin - Ystad.

Szanowni Państwo, 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Krajowej Konferencji NOWE MATERIAŁY, NOWE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM I MASZYNOWYM

organizowanej przez Akademię Morską w Szczecinie i Instytut Inżynierii Materiałowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Konferencja odbędzie się w Szczecinie i na promie do Ystad w dniach 10–14 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji na stronie: www.nmnt.zut.edu.pl.

 

Zarząd PTT

 

2017-12-10 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.